Servis i Reparacija Turbine

Turbo punjači ili turbine su poseban agregat motora koji služe za dodatno unošenje zraka u motor, sa svrhom povećanja snage motora.

Motor sa turbo punjačem proizvodi više snage od motora koji nema turbo punjač. Mijenjanjem bilo kojeg od parametra ( omjer goriva, zraka i temperature sagorjevanja ) mjenja se i snaga motora.

Turbo punjači ili turbineKako bi se stvorile mogućnosti za veću snagu motora, potrebno je povećati obujam cilindra. Povećanjem cilindra se povećava masa i cijena proizvodnje, povećanje potrošnje goriva i neispunjavanje strogih ekoloških normi i zato je turbina idealno rješenje.

Naš servis reparira tj. popravlja sve vrste turbo punjača a proceduru reparacije je slijedeća:

Nakon detaljnog pregleda i rastavljanja otkrivano uzrok kvara turbopunjača. Nakon što turbopunjač rastavimo, isti se dubinski odmaščuje i čisti. Prilikom čišćenja koristimo opremu za pjeskarenje, koristeći pritom različitie medijie, ovisno o vrsti materijala (čelik,  aluminij).

Oštečeni dijelovi se mjenjaju novima, ugrađuje se kompletno novo “srce” turbopunjača koje je prethodno precizno sastavljeno i balansirano prema tvorničkim tolerancijama. Na samom kraju turbopunjač se ispituje i umjerava prema zadanim mjerama proizvođača automobila kojem taj turbopunjač pripada.

Turbo punjači imaju široku primjenu: ugrađuju se u dizelske i benzinske motore s unutarnjim izgaranje, u dvotaktne i četverotaktne motore.

 

Način rada

 

Turbo PunjačTurbo punjač je dodatak motora koji omogućava povećanje snage i sastoji se od rotora i kompresora postavljenih na zajedničkoj osovini. Rotor je smješten na ispušnoj grani motora te se zakreće ispušnim plinovima motora, zakrećući istovremeno kompresor smješten na usisnoj grani motora.

Kompresor uvlači i tlači usisani zrak pod tlakom većim od atmosferskog kako bi veća količina mogla stati u komoru za izgaranje. Iza kompresora u nizu ugrađuje se međuhladnjak stlačenog zraka, koji će zrak ohladiti i smanjiti mu obujam kako bi ga što veća količina ušla u komoru za izgaranje. U cilindru će dodatne količine zraka i goriva uzrokovati kontrolirane eksplozije i trenutni priliv ogromne snage motora.

 

Prednosti turbo punjača- turbine:

 

  • Ostvarivanje više snage iz manje obujma
  • Smanjenje potrošnje pogonskog goriva
  • Bolje sagorijevanje uz brigu o okolišu
  • Snaga dostupna u nižem broju okretaja

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz Vaše letve volana , obratite se u našu radionicu ili nam pošaljite upit kroz našu kontaktnu formu.

Share This