Podaci o firmi

Gumi Centar d.o.o.GUMI CENTAR d.o.o.

Naša adresa u Varaždinu ( sjedište tvrtke ):

Matka Laginje 11,
42000 Varaždin

Naša adresa u Ludbregu:

Vinogradska 25,
42230 Ludbreg

Upis u sudski registar: Registar Trgovačkog suda u Varaždinu, br.:  Tt-97/25-2

Matični broj subjekta: 070027875

Iznos temeljnog kapitala: Temeljni kapital u iznosu 18000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Kovačić Nenad

Žiro račun:

Zagrebačka banka

br. računa: 2360000-1101732469
IBAN: HR3323600001101732469

Share This